:: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ :: [ กระดานข่าว] | [สมุดเยี่ยม]               
ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่  โรงเรียนบ้านบัลลังก์  " วิชาการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน "    
  :: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ ::ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง :::
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2556

ที่
รายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
หมายเหตุ
1

โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ป. 4 - 6
1.  เด็กชายศิรวิทย์    เลิศงาม
2.  เด็กหญิงลลิตา   แพงมา
3.  เด็กหญิงชลกานต์  ไชยชาญ
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวจีรนันท์  ไชยพล 
             และนายชุมพล  เสนาะ

 

 

 

1
-
-
- เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
2

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 – 6
1.  เด็กชายทักษิณ   ระหาร
2.  เด็กชายอนุสิษฐ์   ประโลม
3.  เด็กหญิงบุษบา   โคษา
ครูผู้ฝึกสอน  นางนุชรินทร์  ศรีสุขอัยการ
และนางสุพัตรา  รสชาติ

1
-
-
- เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
3

การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 1-3
-  เด็กหญิงปิยนุช   บุญยียวน
ครูผู้ฝึกสอน   นางสาวจินตนา   ไชยศรีษะ

1
-
-
- รองชนะเลิศอันดับ 1
4

กิจกรรม Spelling  Bee  ป. 1 – 3
-  เด็กหญิงปิยนุช   บุญยียวน
ครูผู้ฝึกสอน   นางสาวจินตนา   ไชยศรีษะ

-
1
-
5

กิจกรรมการเล่านิทาน Story  Telling  ป. 4 – 6
-  เด็กหญิงวราภรณ์   ไชยศรีษะ
ครูผู้ฝึกสอน   นางสาวจินตนา   ไชยศรีษะ

-
-
1
6

การวาดภาพระบายสี  ป. 1 – 3
เด็กชายดำรง   นรสิงห์
ครูผู้ฝึกสอน  นางสุพัตรา   รสชาติ

-
-
-
- ได้เข้าร่วมกิจกรรม
7

การวาดภาพระบายสี  ป. 4 – 6
เด็กหญิงกัญญารัตน์    สากล
ครูผู้ฝึกสอน  นางสุพัตรา   รสชาติ

1
-
-
8

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  ป. 1 – 6
เด็กชายคฑาวุทธ    เลิศงาม
ครูผู้ฝึกสอน   นางชัญญาพร   ขุมมิน

1
-
-
- รองชนะเลิศอันดับ 1
9

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง  ป. 1 – 6
เด็กหญิงเมษา   มูลจัด
ครูผู้ฝึกสอน   นางชัญญาพร   ขุมมิน

1
-
-
- รองชนะเลิศอันดับ 1
10

การขับร้องเพลงไทยสากล  ชาย ป. 1 – 6
เด็กชายอนุสิษฐ์   ประโลม
ครูผู้ฝึกสอน   นางชัญญาพร   ขุมมิน

-
-
-
- ได้เข้าร่วมกิจกรรม
11

การขับร้องเพลงไทยสากล  หญิง  ป. 1 – 6
เด็กหญิงเมษา   มูลจัด
ครูผู้ฝึกสอน   นางชัญญาพร   ขุมมิน

-
1
-
12

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กหญิงธัญธิดา  คะพิมพ์
ครูผู้ฝึกสอน   นางชัญญาพร   ขุมมิน

 

-
-
-
- ได้เข้าร่วมกิจกรรม
13

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กหญิงภาสินี    ดวงสีดา
เด็กหญิงบุญมา   ระหาร
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวคำพอง  สีทา
และนางสุพัตรา  รสชาติ

 

1
-
-
14

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4– 6
เด็กชายภูวดล   เสนาะ
เด็กชายพีระวัตร   เสาตรง
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวคำพอง  สีทา
และนายชุมพล   เสนาะ

1
-
-
15

การสร้าง  Webpage ประเภท Web Editor  ป.4– 6
เด็กชายภาษธร   สายชุ่มอินทร์
เด็กหญิงพัชรพร   สมร
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวคำพอง  สีทา
และนางชัญญาพร  ขุมมิน

-
-
1
รวม
8
2
2
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 2 รายการ

นายวีระชาติ   ไชยชาญ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
  คุรุสภา
  สป. ศธ.
  สอ.ศ.
  ครูบ้านนอกดอทคอม 
  สกสศ.
  ตรวจผลงานวิชาการ
  โหลดโลโก้ สพฐ.


                         
     ..ไปดูความบันเทิงกันดีกว่า..
 

             
   จะไปเที่ยวไหนดีนะ          

    การบินไทย
    นกแอร์
    แอร์เอเชีย
    การรถไฟแห่งประเทศไทย
    ข่าวจราจร  สวพ. 91     บริษัทขนส่ง (บขส. )
    ราคาทองคำ     ขนส่งมวลชน (ขสมก.)
    จส. 100     รถไฟฟ้า BTS
   สวนดุสิตโพล     รถไฟฟ้าใต้ดิน
   ข่าวสารพลังงานไทย     รัษฎากรออนไลน
   ดิกชันนารีออนไลด์
   แปลอังกฤษ - ไทย    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน    ท่องเที่ยวทั่วไทย
   วิทยาศาสตร์น่ารู้    40 เส้นทางสุขใจ
   กฎหมายน่ารู้   เส้นทางภูมิปัญญา สู่ อุตสาหกรรม
   กฎหมาย สพฐ.    โขน - ศาลาเฉลิมกรุง
   E - Book
   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
   สำนักงานรัฐมนตร                    
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หอมรดกไทย
   ครูบ้านนอกดอทคอม
   ครูไทย
   ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ **เรื่องที่น่าสนใจ การแสดง ภูมิปัญญาชนบท เส้นทางสุขใจ และ สถานที่พักผ่อน**    ... ล้มแล้วลุก รุกไปข้างหน้า ...
   ราคาน้ำมันวันนี้     :: ของขวัญจากกาลเวลา ::
   พยากรณ์อากาศ    !ไม่แปลกหรอกที่เราจะไม่สมบูรณ์!
   ไปรษณีย์ไทย    * เราจะคืนความสุขให้กับใจ...*
   ธนาคารกรุงไทย

 โขนไทย-ศาลาเฉลิมกรุงสุดยอดแห่งศิลปะ
  การแสดงชั้นสูง ชมการ

แสดงอันวิจิตร งดงามตระการตา

                     
  เส้นทางภูมิปัญญาหมู่บ้านอุตสาหกรรม
  ชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

  ..แค่เปลี่ยมมุมคิดโลกก็เปลี่ยนแล้ว
   ธนาคารกสิกรไทย    ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ
  ** ห้องนั่งเล่นของความรัก**
 
                          โครงการอันซีนพาราไดซ์ 2
   ที่พักในฝันสวรรค์ของคนเดินทาง
 แนะนำ 40เส้นทางสุขใจ    www.hotmail.com
   www.yahoo.com
        www.chaiyo.com
   www.thaimail.com
             
:: โรงเรียนบ้านบัลลังก์  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ   33170  &   Email Address :: kanjana_kps@hotmail.com  ::  อีเมล์ของเรา
:: บุคลากรโรงเรียนบ้านบัลลังก์  นายวีระชาติ  ไชยชาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางชัญญาพร  ขุมมิน  นายชุมพล  เสนาะ  นายทองขาว   หารไชย  นางถวิล  ดอนเหลือม  นางสาวจินตนา   ไชยศรีษะ   นางสาวคำพอง  สีทา  นางสุพัตรา รสชาติ นางสาวจีรนันท์ ไชยพล  นายมานิตย์  ประมวล ::