:: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ :: [ กระดานข่าว] | [สมุดเยี่ยม]                
ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่  โรงเรียนบ้านบัลลังก์  " วิชาการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน "    
 :: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ ::ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ::


... :: ... ผลงานของบุคลากร โรงเรียนบ้านบัลลังก์ ต. โพธิ์ศรี อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ ... :: ...

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวีระชาติ   ไชยชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นางถวิล    ดอนเหลือม
ครู
3
นางชัญญาพร   ขุมมิน
ครู
4
นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี
พนักงานราชการ 
5
นายทองขาว   หารไชย
ครู 
6
นางสาวคำพอง   สีทา   |      |    2    |
ครู
7
นางสาวสุพัตรา สันดร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
8
นางสาวจีรนันท์ ไชยพล
พนักงานราชการ
9
นายชุมพล    เสนาะ
ครู 
10
นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ
ครู
11
นางอัชญา   ดอกพวง
พนักงานธุรการ
12
นายมานิตย์   ประมวล
ช่างครุภัณฑ์
นายวีระชาติ   ไชยชาญ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
  คุรุสภา
  สป. ศธ.
  สอ.ศ.
  ครูบ้านนอกดอทคอม 
  สกสศ.
  ตรวจผลงานวิชาการ
  โหลดโลโก้ สพฐ.