:: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ :: [ กระดานข่าว] | [สมุดเยี่ยม]               
ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่  โรงเรียนบ้านบัลลังก์  " วิชาการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาชุมชน "    
  :: โรงเรียนบ้านบัลลังก์ ::ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ::::
ล้มแล้วลุก ... รุกไปข้างหน้า
 
 ...ขอนำเอาข้อคิดดี ๆ จากหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากร้านหนังสือแห่งหนึ่ง..
 ยกเอาแนวคิดบางตอนที่ประทับใจ และอยากให้ทุกคนได้อ่านแล้วนำไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไป...
ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาใด ๆ ที่นำความประทับใจบางตอนมาแบ่งปันให้หลายคนได้อ่าน ขอบคุณที่มีหนังสือดี ๆ
     อย่าง ...

  ล้มแล้วลุก ... รุกไปข้างหน้า ( โดย เบญญาวัธน์ )

ข้อคิดและกำลังใจแม้เพียงเล็กน้อย
อาจเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้ชั่วนิรันดร์


ชีวิตยิ่งผ่านอุปสรรคยิ่งเข้มแข็ง
คนที่ผ่านบทเรียนมาก่อนจะเป็นคนฉลาด
กับคำพูดโบราณที่ว่า
" มารไม่มีบารมีไม่เกิด "
คงจะใช้ได้กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาตมาเชื่อว่า วิกฤตครั้งนี้
ไม่สามารถหยุดยั้งคนเข้มแข็งได้หรอก
เดี๋ยวก็หาทางเข้มแข็งใหม่ได้
เพราะโลกของเรามีสองส่วน
มีได้มีเสีย มีบวกมีลบ มีขึ้นมีลง มีรวยมีจน
ฉะนั้น เราอย่าเหยียบโลกไว้ซีกเดียว "
ข้อคิดดี ๆ จาก พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กัลยาโณ)

  
 ความล้มเหลวทุกครั้ง
เป็นคุณสมบัติที่ปลอมแปลงตัวมา
มันเปิดโอกาสให้เรา
ได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่จำเป็น
ซึ่งเราไม่อาจที่จะเรียนรู้ได้โดยทางอื่น
ส่วนใหญ่แล้ว
สิ่งที่เราเรียกว่าความล้มเหลวนั้น
เป็นเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราว เท่านั้นเอง...


" บทเรียนของชีวิตที่ดีที่สุด
ล้วนได้มาจากความผิดพลาดล้มเหลวของตนเอง
ความโง่เขลาเบาปัญญาและความผิดพลาดในอดีต
จะกลายเป็นสติปัญญา และความสำเร็จในอนาคต "


เกิดมาทุกคนย่อมมีความหวัง
และต้องการสมหวัง
ความหวังก่อให้เกิดแรงใจ
แรงใจก่อให้เกิดแรงกาย
และกำลังความคิด
ความผิดหวังเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ
เมื่อผิดหวังอย่าให้เสียกำลังใจ
จงลุกขึ้นสู้ใหม่
สร้างแรงใจใหม่ให้มีความหวัง
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตนเอง
ดังนั้น "ผิดหวัง" ได้แต่อย่า "หมดหวัง"

เพียงเมื่อท่านหยุดก้าว ท่านก็เริ่มถอยหลัง
หนทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรก
โลกทั้งโลกเปิดทางให้กับคนที่รู้ว่าตนเองจะเดินไปทางไหน
คำว่า " ดีที่สุด มีไว้สำหรับงานต่อไปเสมอ "
อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้า ๆ จงกลัวที่จะอยู่นิ่งเฉย
คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้
เขาเป็นคนเดินช้า แต่เขาไม่เคยถอยหลัง
จังจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่ที่อุปสรรค

... อย่าสิ้นหวัง
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
จงเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลา
ตราบใดที่มีชีวิต ตราบนั้นยังมีความหวัง
ตราบใดที่มีความหวัง ตราบนั้นยังมีชีวิต
ไม่มีขณะใดเลยในชีวิต
ที่สมควรแก่การสิ้นหวัง ...


... ประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจ สอนให้รู้จักความจริงและสอนทุก ๆ เรื่อง
แต่ถ้าหากไม่รู้จักนำประสบการณ์ มาใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร
ที่จะมีประสบการณ์ ...


นายวีระชาติ   ไชยชาญ
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
  คุรุสภา
  สป. ศธ.
  สอ.ศ.
  ครูบ้านนอกดอทคอม 
  สกสศ.