ทรงพระเจริญ
     ข้าพระพุทธเจ้า   คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านบัลลังก์