ข้าพระพุทธเจ้า  คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านบัลลังก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3